Untitled 1 37

Đặc điểm của chó đốm là gì?

Đặc điểm của chó đốm với bản tính hiền lành, đáng yêu và có tinh thần kiên trì, chịu đựng sức bền rất tốt. Chúng rất thông mình, cường tráng và có tinh thần quyết chiến nên chúng thường được dùng trong việc canh gác và bảo vệ và cũng sử dụng trong kéo xe. …