Liên Hệ

Trang thông tin Chó Kiểng Việt Nam

Địa chỉ: Số 58, Đường Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0949868279

Email: chokieng.net@gmail.com

Giờ làm việc: Thứ 2 -> thứ 7 từ 8:00 đến 21:00 | Chủ Nhật từ 8:30 đến 17:30

Cửa hàng Chó Kiểng Việt Nam

Số 58, Đường Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân, Hà Nội